Každodenní zbroj

6. 8. 2011 11:22
Rubrika: zaujalo a sdílím dál | Štítky: modlitba

"Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou', ..." Pane, zapínám si pás pravdy. Rozhoduji se žít čestným a bezúhoným životem. Ukaž mi pravdy, které dnes tak zoufale potřebuji poznat. Odhal lži, kterým věřím, i když si to ani neuvědomuji.

"... 'obrněni pancířem spravedlnosti',..." Ano, Pane, chci dnes nosit i tvou spravedlnost na obranu proti jakémukoli obviňování a zkaženosti. Vybav mě k boji svou čistotou a svatostí; braň mě proti všem útokům na mé srdce.


"... 'obuti k pohotové službě evangeliu pokoje',..." Hodlám žít každou chvíli svého života pro evangelium. Ukaž mi prosím, kde se kolem mě odehrává tvůj velký příběh, a chraň mě před tím, abych si v lhostejnosti myslel, že se dnes neděje nic důležitějšího, než jsou limonádové seriály tohoto světa.

"... a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého." Ježíši, pozvedám proti každé lži a útoku jistotu, že ty jsi dobrý a že máš pro mě připravené dobré věci. Nic, co se dneska stane, mě nemůže přemoci, protože ty jsi se mnou.

"Přijměte také 'přilbu spasení'..." Děkuji ti, Pane, za spasení. Přijímám je od tebe dnes a znovu a novým způsobem a prohlašuji, že mě nic nezmůže připravit o Kristovu lásku a o místo, které pro mě na věky připravil v Božím království.

"... a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'." Duchu svatý, ukaž mi dnes konkrétní pravdy Božího slova, které budu potřebovat k tomu, abych odrazil nepřítelovy útoky a vyhnul se jeho nástrahám. Prosím, připomínej mi je během dne.

"V každém čase se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvej te za všechny bratry..." A konečně, Duchu svatý, chci ve všem, co dělám, řídit své kroky podle tebe - tak, jak je můj duch v každé modlitbě po celý den s tebou.

Efezským 6,13-18

 

Převzato z knihy J. Eldredge:Pozor, srdce muže!,s.144-145

Sdílet

Komentáře

Filip tisknu a věším na nástěnku, moc pěkné...:-) thx

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona